Expert personenschade

Minimaal 5 jaar ervaring op het terrein van de personenschaderegeling, waarbij het beheersen van de vak-techniek wordt gecombineerd met een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak.