Claims die verband houden met beroeps- en infectieziekten vergen een specifieke aanpak. Onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door een werkgever maar ook een medische beoordeling zijn daarbij van groot belang. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk met onder meer medisch adviseurs die veel ervaring hebben met de beoordeling van het verband tussen de vermeende ziekte en de arbeidsomstandigheden van een betrokkene. Een medische beoordeling alleen is vaak niet voldoende. Het komt dan aan op het vaststellen van de arbeidsomstandigheden. Onze experts brengen de arbeidsomstandigheden van (vele) jaren eerder systematisch en chronologisch voor u in kaart. De combinatie van de medische beoordeling en het arbeidsomstandighedenonderzoek maakt dat een gedegen beoordeling van zowel de causaliteit als de aansprakelijkheid kan worden gemaakt.