Cordaet werkt uitsluitend in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars, bedrijven en overheidsinstellingen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Toedrachtsonderzoeken naar aanleiding van arbeids- en verkeersongevallen en andere aansprakelijkheidskwesties;
 • Beroepsziekteclaims;
 • Volledige schadebehandeling van letsel- en overlijdensschaden;
 • Het uitvoeren van deelopdrachten;
 • Het behandelen van regresclaims van het UWV en zorgverzekeraars;
 • Het analyseren en berekenen van complexe letsel- en overlijdensschaden van zelfstandig ondernemers;
 • Het vervaardigen van actuariële berekeningen;
 • Advisering over aansprakelijkheid en schuldvraagkwesties;
 • Het verstrekken van reserveadviezen;
 • Het oplossen van langlopende letsel- en overlijdensschadedossiers.

 

Visie van Cordaet

Het oud-Hollandse woord Cordaet staat synoniem voor het woord kordaat!

Kort, krachtig en slagvaardig optreden door snel en deskundig handelen waarbij de schade wordt geregeld met een kritische maar zeker ook pragmatische en oplossingsgerichte blik.

Cordaet behandelt haar gesprekspartners met respect en gelijkwaardigheid. Wij houden van een open communicatie met zowel onze opdrachtgevers als met belangenbehartigers. Hierbij proberen wij met onze deskundigheid voortdurend duidelijkheid te creëren in de schaderegeling en met creatieve oplossingen eenieder van dienst te zijn. Cordaet onderschrijft de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Dit realiseren wij door:

 • Snel contact met de belangenbehartiger/betrokkene/verzekerde;
 • Binnen redelijke termijn aanwezigheid van de expert;
 • Snelle rapportage na bezoek;
 • Oplossingsgerichte en pragmatische aanpak;
 • Directe communicatie met partijen.