Het berekenen van het verlies van arbeidsvermogen is veelal niet eenvoudig en de bijstand van een rekenkundige kan hierbij gewenst zijn. Denk aan schades met een lange looptijd, het berekenen van pensioenschade of het maken van een inschatting van schade ten gevolge van het wegvallen van toeslagen. Cordaet Personenschade accepteert zowel opdrachten op eenzijdig als gezamenlijk verzoek. Ook het verzorgen van een analyse van door u ontvangen berekeningen op juistheid en compleetheid behoort tot de mogelijkheden evenals advisering op het terrein van sociale en fiscale vraagstukken, in relatie tot de vaststelling van de personenschade.

Het berekenen van de schade van zelfstandigen is vaak complexer dan het berekenen van een schade van een werknemer in loondienstverband. Wij lossen deze zaken graag voor u op. Onze experts beschikken over ruime ervaring met het bepalen van het verlies van verdienvermogen bij zelfstandig ondernemers. Cordaet Personenschade beschikt over een up-to-date en nauwkeurig actuarieel rekenprogramma en daarnaast bestaat voor de experts de mogelijkheid om nauw samen te werken met een rekenkundige in dienst van Cordaet Personenschade.

Cordaet Personenschade accepteert zowel opdrachten op eenzijdig als gezamenlijk verzoek.

Cordaet Personenschade