Een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden bestaat uit het geven van juridisch advies in aansprakelijkheidszaken. Desgewenst verzorgen wij dit in combinatie met een toedrachts- of schuldvraagonderzoek. Onze experts zijn in staat om de feiten te vertalen naar het juridisch kader. Daarbij verliezen zij ook bewijsrechtelijke aspecten niet uit het oog.

Het delen van kennis is een belangrijk speerpunt van Cordaet Personenschade. Zo verzorgt zij voor haar experts maandelijks een vaktechnisch overleg waarin ervaringen en kennis worden gedeeld. Ook beschikt zij over een interne kennisdatabank waarin ervaringen, artikelen en rechtspraak worden opgeslagen.