Niet altijd biedt het schademeldingsformulier voldoende informatie over het ontstaan van een ongeval. Ook kan er sprake zijn van verschillende en afwijkende getuigenverklaringen waardoor de toedracht van een ongeval niet kan worden vastgesteld. In al dit soort gevallen kunnen wij u van dienst zijn door het uitvoeren van een toedrachts- of schuldvraagonderzoek. Buiten dat onze experts op de hoogte zijn van relevante wet- en regelgeving, zijn zij doortastend en gaan zij op analytische wijze voor u aan het werk. Hun bevindingen geven zij weer in een zakelijk rapport aan de hand waarvan u in staat bent om de schademelding op haar juiste waarde te beoordelen.