Letsel- en overlijdensschadenregeling Icoon

Letsel- en overlijdensschadenregeling

Lees meer
Toedracht- en schuldvraag- onderzoek Icoon

Toedracht- en schuldvraag- onderzoek

Lees meer
Advisering in aansprakelijkheidskwesties Icoon

Advisering in aansprakelijkheidskwesties

Lees meer
Actuariële berekeningen Icoon

Actuariële berekeningen

Lees meer
Onderzoek naar beroeps- en infectieziekten Icoon

Onderzoek naar beroeps- en infectieziekten

Lees meer

Cordaet Personenschade is een landelijk opererend expertisebureau.

Wij zijn actief op het gebied van aansprakelijkheidsonderzoek, het regelen van letsel- en overlijdensschaden alsook het vervaardigen van actuariële berekeningen.

Cordaet werkt uitsluitend in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars, bedrijven en overheidsinstellingen.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Toedrachtsonderzoeken naar aanleiding van arbeids- en verkeersongevallen en andere aansprakelijkheidskwesties.
  • Beroepsziekteclaims.
  • Volledige schadebehandeling van letsel- en overlijdensschade.
  • Het uitvoeren van deelopdrachten.
  • Behandelen van regresclaims van het UWV en zorgverzekeraars.
  • Het analyseren en berekenen van complexe letsel- en overlijdensschade van zelfstandig ondernemers.
  • Het vervaardigen van actuariële berekeningen.
  • Advisering over aansprakelijkheid- en schuldvraagkwesties.
  • Het verstrekken van reserve-adviezen.
  • Het oplossen van lang lopende letsel- en overlijdensschadedossiers.

 

Werkwijze Cordaet

Afspraak

Door een ongeval of een gebeurtenis heeft u letsel en schade of is een dierbare van u als gevolg van een ongeval of beroepsziekte overleden. Door een medewerker van Cordaet is met u contact opgenomen en een afspraak gemaakt. Binnenkort heeft u een afspraak met een expert van Cordaet. De bedoeling van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van het ongeval, het door u opgelopen letsel en de geleden en mogelijk toekomstige schade. Voor het vaststellen van de schade is informatie belangrijk van uw privé en eventuele werksituatie voor en na het ongeval. Tijdens het gesprek zullen afspraken worden gemaakt over de verdere voortgang van uw zaak.

 

Medische informatie

Om uw letselschadeclaim te kunnen beoordelen maakt Cordaet Personenschade of de verzekeraar van de opdrachtgever van Cordaet Personenschade gebruik van een medisch adviseur. Voor de beoordeling van de letselschadeclaim is het doorgaans noodzakelijk dat medische informatie door de medisch adviseur wordt opgevraagd en beoordeeld. Informatie kan alleen worden opgevraagd wanneer hiervoor door u schriftelijk toestemming wordt gegeven. Indien u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld dan zal door hem/haar of zijn/haar medisch adviseur medische informatie worden ingewonnen.

 

Gedragscode Behandeling Letselschade

Cordaet Personenschade staat ingeschreven in het register Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Deze gedragscode is geen wet, maar een richtlijn voor de schaderegeling. Indien u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld, kunt u ook hem/haar verzoeken zich aan deze code te houden. De GBL kunt u vinden en downloaden van www.verkeersongeval.nl of www.deletselschaderaad.nl/register.

 

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om uw schade goed te regelen. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw claim dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U kunt dan uw klachten richten tot de directie van Cordaet. Uw klacht zal uiterst serieus en zorgvuldig worden behandeld. Zie hiervoor ook de klachtenregeling op onze website : klachtenprocedure

 

Privacyreglement

Cordaet dient om een schadeclaim te kunnen beoordelen te beschikken over allerlei gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, opleiding en inkomen. De gegevens die u verstrekt worden verwerkt in een dossier. Uitsluitend medewerkers van Cordaet die bij de behandeling van de schade betrokken zijn, hebben hierin inzage. De verwerking van de persoonsgegevens en het beheer ervan vinden plaats conform de regelgeving in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.cbpweb.nl.