Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor het ontstaan van letsel, zoals een verkeersongeval, een ongeval tijdens het werk of bijvoorbeeld een gebrekkig product. Ongeacht de oorzaak zijn wij in staat om de aard en omvang van het letsel in kaart te brengen en de schaderegeling voor u te verzorgen. Of er nu sprake is van fysiek letsel, van psychisch letsel of misschien wel van beide. Samenwerking en daarnaast ook deskundigheid, integriteit en een kordate aanpak zijn hierbij van doorslaggevend belang. Wij hebben jarenlange ervaring en beschikken ook over de benodigde kennis en vaardigheden. Dit uit zich in maatwerk met duidelijke rapportages, korte en vlotte communicatielijnen, een heldere visie en proactieve houding.

In sommige gevallen heeft een gebeurtenis het overlijden van een slachtoffer tot gevolg. In de eerste plaats is het overlijden van een slachtoffer een schokkende en tragische gebeurtenis voor de nabestaande(n), maar ook voor mogelijke getuigen of collega’s. Het behandelen van overlijdensschaden is bovendien een complexe materie. Hierbij zijn ervaring, deskundigheid en sociale vaardigheden vereist. Bij ons kunt u ook terecht voor een correcte afwikkeling van overlijdensschaden.

Het behandelen van overlijdensschade is een complexe materie. Hierbij zijn ervaring, deskundigheid en sociale vaardigheden vereist.

Onze experts